Parafia pw. św. Piotra w Okowach

w Chobienicach

 

Archidiecezja Poznańska

 

Triduum Paschalne Świąt Wielkiej Nocy w Chobienicach w czasie trwającej epidemii

Wielki Czwartek - 9.04.2020

18.00 - Msza święta Wieczerzy Pańskiej na pamiątkę ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa bez udziału wiernych do 5 osób wraz z przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do ciemnicy. W tym dniu kapłańskim proszę o modlitwę w mojej intencji w rodzinnych domach bez delegacji z kwiatami w kościele z racji epidemii.

Dzień ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa.

Gromadzimy się wokół Chrystusa Pana jak uczniowie na Ostatniej Wieczerzy. Uczestniczymy w tych samych wydarzeniach. Ten sam Jezus zaprasza nas do wspólnego stołu. Weźmie chleb i wino i przemieni je w swoje Ciało i Krew, aby nas nakarmić. Czyni to wszystko z miłości ku nam. Zanim odejdzie do Ojca zostawi nam Testament miłości, mimo nocy zdrady i niewierności, mimo bliskiej męki i śmierci krzyżowej. Tym testamentem jest On sam. Pozostał z nami pod osłoną znaków sakramentalnych, zwłaszcza Eucharystii i Kapłaństwa, których ustanowienie dziś wspominamy. Sprawia to Duch Święty, którego mocą żyjemy i uświęcamy się. Odchodząc do Ojca Chrystus zobowiązał nas jednak do wzajemnej miłości. Zostawił nam wymowny przykład: umywając nogi swoim uczniom; kazał nam kierować się w życiu tą samą zasadą miłości:

‘’To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem .’’ [ J. 15,12 ]

 

10 kwietnia 2020

Wydarzenia

Pielgrzymki

Historia Parafii

Obszar Parafii

Chrzest

Spowiedź

Eucharystia

Bierzmowanie

Małżeństwo

Kapłaństwo

Namaszczenie

Ewangelia na dziś

Cmentarz

Rada duszpasterska i ekonomiczna

Służba liturgiczna

Ministranci

Róże Różańcowe

Caritas

Katecheci

Organista i kościelny

Archidiecezja Poznańska

Archiwum strony

Inwestycje

Spowiedź św. codziennie przed Mszą św.

Msze św. w niedziele: 

godz. 8.00,  11.00

w dni powszednie:

 godz. 18.00

 

Nowa Wieś Zbąska  niedziela godz. 9.30

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 12.04.2020 

08.00 i 11.00 - Msza święta w Chobienicach.

12.00 - Msza święta w Nowej Wsi Zbąskiej.

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego i Poniedziałek Wielkanocny również do 5 osób

 

Poniedziałek Wielkanocny - 13.04.2020

08.00 - Msza święta w Chobienicach.

09.30 - Msza święta w Nowej Wsi Zbąskiej.

11.00 - Msza święta zbiorowa w Chobienicach.

 

Zachęcam wszystkich parafian aby dla swojego zdrowia i bezpieczeństwa pozostali w domach i duchowo łączyli się w tych dniach świątecznych w modlitwie na żywo za pośrednictwem środków społecznego przekazu a zwłaszcza radio i telewizję.

Z powodów technicznych i bardzo słabego zasięgu jaki jest na naszym terenie nie będzie na żywo internetowej transmisji w naszej parafii w Chobienicach, tylko zostanie wykonanych kilka pamiątkowych zdjęć, które będą umieszczone na parafialnej stronie internetowej, a także umieszczone w kronice parafialnej. Myślę, że te zdjęcia z całego Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych przy pustym kościele będą bardzo wzruszające, wymowne i historyczne dla każdego z nas oraz przyszłych pokoleń mieszkańców naszej parafii.

Wszystkim parafianom i sobie także życzę przede wszystkim zdrowia, Bożej opieki i wstawiennictwa Maryi Królowej Polski w tym jakże trudnym dla nas wszystkich czasie epidemii.

 

W duchowej jedności i modlitwie z całą parafią

Ksiądz Proboszcz Sławomir Ratajczak

Szczęść Boże.

Wielki Piątek - 10.04.2020

Nie będzie Drogi Krzyżowej na cmentarzu.

18.00 - Liturgia Męki Pańskiej bez udziału wiernych do 5 osób oraz bez całowania krzyża, tylko przez głęboki skłon. Na zakończenie procesja z Najświętszym Sakramentem w monstrancji do Grobu Pańskiego i osobista adoracja do godziny 20.00

Dzień śmierci Pana Jezusa na Krzyżu.

W skupieniu i ciszy gromadzimy się na sprawowaniu pamiątki męki i śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. W tym dniu nie odprawia się Mszy świętej. Liturgia zaprasza nas przede wszystkim do rozważenia biblijnego opisu Męki Pańskiej, a następnie do adoracji i uczczenia Krzyża świętego. Podkreśla jednak bardziej chwałę odkupienia przez Krzyż niż poniżenie przez mękę. Wspominając śmierć Chrystusa, pamiętamy, iż nie była ona dla Niego klęską i przegraną, nie była też niespodzianką, bo nieraz zapowiadał ją swoim uczniom. Śmierć Chrystusa była zwycięstwem i została opromieniona blaskiem Zmartwychwstania.

Nabożeństwo wielkopiątkowe rozpoczyna się liturgią słowa, w której naczelne miejsce zajmuje opis Męki Pańskiej według św. Jana Po homilii następuje wyjątkowo uroczysta modlitwa powszechna, w której staramy się nie zapomnieć o nikim, bo wszystkich jednakowo obmyła Krew Chrystusa przelana na drzewie Krzyża.

Punktem szczytowym całej liturgii jest adoracja Krzyża i wspólna Komunia święta. Zgodnie ze zwyczajem na zakończenie, eucharystyczne Ciało Chrystusa, które na zawsze pozostanie gwarancją naszego zmartwychwstania, a tym samym naszego wyzwolenia z niewoli grzechu i śmierci, zostaje uroczyście przeniesione w Monstrancji do adoracji Grobu Pańskiego.

Wielka Sobota - 11.04.2020

10.00 - 20.00 - osobista adoracja przy Grobie Pańskim - do 5 osób.

Nie będzie tradycyjnej święconki w kościele, tylko obrzęd błogosławienia pokarmów bez wody święconej i modlitwa przed śniadaniem wielkanocnym w rodzinnych domach.

20.00 - Liturgia Wigilii Paschalnej Świąt Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Chrystusa bez udziału wiernych do 5 osób oraz bez procesji rezurekcyjnej wokół kościoła. Na koniec będzie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem przed kościołem na cztery strony świata przy biciu dzwonów, aby Zmartwychwstały Chrystus błogosławił całej naszej parafii.

Całodzienna adoracja Krzyża i Grobu Pańskiego.

W tym dni błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny- tzw. ‘’ Święconka ‘’ Jednak w tym roku z racji trwającej Pandemii się nie odbędzie.

Wieczorem rozpoczyna się Liturgia paschalna Świąt Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Chrystusa. Jest to naprawdę Wielka Noc, bo w niej oceniamy w sposób sakramentalny mocą Ducha Świętego to najważniejsze wydarzenie w dziejach świata i ludzkości, jakim było przejście- Pascha- ze śmierci do nowego życia przez Zmartwychwstanie. Ta tajemnica zbawcza w liturgii tej nocy stanie się dla nas teraźniejszością. Uobecnią nam ją przede wszystkim dwa sakramenty paschalne: Chrzest i Eucharystia. Oba te sakramenty są dlatego ośrodkiem dzisiejszej liturgii. Cała dynamika nocy paschalnej koncentruje się wokół nowego życia w Chrystusie, dlatego też cała jej liturgia pełna jest symboli życia: światło- słowo- woda i uczta. Znaki te stanowią również główną treść kolejnych części liturgii wigilii paschalnej. Uwieńczeniem całej uroczystości jest Procesja Rezurekcyjna wokół Kościoła, której w tym roku także nie będzie z racji Pandemii, tylko samo Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem przed Kościołem.

Parafia Chobienice 2017-2018

Projekt i wykonanie JN

Konto parafialne

Bank Spółdzielczy Siedlec

08 9660 0007 0013 9090 0200 0001

Biuro Parafialne czynne w wtorek i czwartek  od 16.00 do 17.30

  • masz propozycje dotyczące serwisu, przejdź do zakładki kontakt i napisz z poziomu formularza.

Powrót do strony głównej