Parafia pw. św. Piotra w Okowach

w Chobienicach

 

Archidiecezja Poznańska

 

Przesłanie i życzenia Wielkanocne

Drodzy Parafianie

Z powodu trwającej pandemii koronawirusa w Polsce i na całym świecie, jakże wielu ludzi doświadcza obecnie różnego rodzaju lęki. Najczęściej jest to lęk przed śmiercią, będący przyczyną wielu innych ludzkich obaw. Z tego podstawowego lęku wyrastają inne: lęk przed zarażeniem, chorobą, odejściem bliskich osób, bezrobociem, blokadą szans rozwoju, czy też długotrwałą izolacją w swoich domach. Nie można też zapomnieć o dotkliwym dla wielu lęku przed samotnością, utratą sensu życia, przed zwątpieniem w Bożą Opatrzność i związaną z tym wszystkim obawą o dalsze przyszłe losy współczesnego świata. Kościół więc na nowo odkrywa swoją misję, którą nadal jest głoszenie Chrystusa jako źródła nadziei, pociechy i umocnienia. My jako ludzie wierzący w Boga mamy być świadkami nadziei która nie gaśnie i nie zawodzi. Bowiem najpełniejszą odpowiedzią na pytanie o sens zła i cierpienia jest Ewangelia. Dobra Nowina o zbawieniu i Zmartwychwstałym Chrystusie, który zwyciężył śmierć, piekło i szatana. To właśnie On jest naszą nadzieją na lepsze jutro oraz naszą radością i pokojem. Takiej postawy wiary i życia uczył nas także Święty Jan Paweł II, który mówił: ‘’ Otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie lękajcie się, musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć i nigdy nie umiera, lecz żyje z Bogiem na wieki. ‘’

Dlatego też ta obecna Pandemia ogarniająca wszystkie kraje świata odsłania naszą ludzką kruchość i złudne poczucie samowystarczalności a jednocześnie mobilizuje nas do wzajemnej pomocy w duchu chrześcijańskiej solidarności. Myślę, że szczególna wdzięczność w tym trudnym czasie należy się wszystkim pracownikom służby zdrowia: lekarzom, pielęgniarkom, diagnostykom, wolontariuszom za ich wręcz bohaterską służbę dla ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka, narażając w ten sposób siebie i swoich bliskich z rodziny. Do tej pomocy włącza się także Kościół przez różnego rodzaju akcje pomocy organizowane między innymi przez Caritas oraz inne ośrodki i miejsca.

To jest dla nas wszystkich nowe wyzwanie, aby być razem i może bardziej niż kiedykolwiek realizować uczynki miłosierdzie względem duszy i ciała, wypełniając w ten sposób to najważniejsze przykazanie miłości Boga i bliźniego.

 

DRODZY SIOSTRY I BRACIA

Konieczne dla tej walki z epidemią ograniczenia swobody przemieszczania się i gromadzenia są szczególnie bolesne dla większości wiernych, którzy z tego właśnie powodu zostali pozbawieni bezpośredniego dostępu w tym czasie do udziału w niedzielnej i świątecznej Eucharystii oraz innych sakramentów świętych a zwłaszcza spowiedzi i komunii świętej wielkanocnej. Bowiem nikt z nas się nie spodziewał, że od czasów II wojny światowej tegoroczne Triduum Paschalne oraz Święta Wielkanocne będą sprawowane przy pustych kościołach z wyjątkiem tylko dla kilku osób, kapłana i liturgicznej asysty. Jest to bardzo smutne ale wręcz konieczne dla naszego wspólnego zdrowia i bezpieczeństwa. Zachęcam więc parafian aby pozostać w swoich domach i łączyć się duchowo w tych świątecznych dniach uczestnicząc na żywo za pośrednictwem radia, telewizji lub Internetu, skąd jest bardzo wiele obecnie transmisji.

Możemy także ten trudny czas wykorzystać do odnowienia praktyki modlitwy domowej i rodzinnej, do konkretnych uczynków miłosierdzia, zwłaszcza wobec osób starszych i samotnych, szczególnie zagrożonych tą straszną epidemią. Warto więc postrzegać okres trwania tej pandemii jako czas próby i wyboru, zgodnie ze słowami Papieża Franciszka w jego przejmującej homilii przy pustym Placu Świętego Piotra w Rzymie na Watykanie: ‘’ Nie jest to czas Bożego sadu, ale naszego osądzenia: czas wyboru tego, co się liczy, a co przemija; oddzielenia tego, co konieczne od tego, co nim nie jest. Jest to czas przestawienia kursu życia ku Tobie Panie, i ku innym. ‘’ Na te wyjątkowe w tym roku Święta Wielkanocne życzę wszystkim parafianom zdrowia i Bożego błogosławieństwa oraz opieki i wstawiennictwa Maryi Królowej Polski.

 

Niech towarzyszą nam w tym czasie słowa wielkanocnego kanonu:

 

‘’ Przychodzisz Panie, mimo drzwi zamkniętych.

Jezu Zmartwychwstały ze śladami męki.

Ty jesteś z nami, pośli do nas Ducha, Panie nasz i Boże uzdrów nasze życie. ‘’

 

W duchowej jedności z całą parafią i modlitewnej pamięci oraz tęsknocie za szybkim spotkaniem w naszym parafialnym Kościele:

 

Ksiądz Proboszcz Sławomir Ratajczak

ALLELUJA !!!

 

12 kwietnia 2020

Wydarzenia

Pielgrzymki

Historia Parafii

Obszar Parafii

Chrzest

Spowiedź

Eucharystia

Bierzmowanie

Małżeństwo

Kapłaństwo

Namaszczenie

Ewangelia na dziś

Cmentarz

Rada duszpasterska i ekonomiczna

Służba liturgiczna

Ministranci

Róże Różańcowe

Caritas

Katecheci

Organista i kościelny

Archidiecezja Poznańska

Archiwum strony

Inwestycje

Spowiedź św. codziennie przed Mszą św.

Msze św. w niedziele: 

godz. 8.00,  11.00

w dni powszednie:

 godz. 18.00

 

Nowa Wieś Zbąska  niedziela godz. 9.30

Parafia Chobienice 2017-2018

Projekt i wykonanie JN

Konto parafialne

Bank Spółdzielczy Siedlec

08 9660 0007 0013 9090 0200 0001

Biuro Parafialne czynne w wtorek i czwartek  od 16.00 do 17.30

  • masz propozycje dotyczące serwisu, przejdź do zakładki kontakt i napisz z poziomu formularza.

Powrót do strony głównej